nachgedunkelt

I typologický ráz obyvatelstva se zhusta pohybuje na okrajích nordického typu v širším slova smyslu, ovšem ve staré německé terminologii většinou „nachgedunkelt“.
http://www.martinreiner.cz/325-stanislav-komarek-pitevni-praktikum-pro-pokrocile

komentář