zurückkehren – vrátit se

předpona zurück je oddělitelná: Samsung kehrt nach 6 Jahren Pause zurück auf den deutschen Notebook-Markt. – Samsung se vrací po 6leté přestávce na německý trh notebooků.

Ich würde gerne zurückkehren. – Rád bych se vrátil.

Ich will am Sonntag nach Wien zurückkehren. – Chci v neděli vrátit do Vídně.
Vom Staub kommst du und zu Staub wirst du zurückkehren. –  Prach jsi a v prach se navrátíš (doslova: Z prachu pocházíš a v prach se navrátíš.)

zurückkehren je formálnějším synonymem slova zurückkommen pro návrat po dlouhé době
Nach fünfzehn Jahren im Ausland kehrt er nach Deutschland zurück. – Po patnácti letech v zahraničí se vrací do Německa.
Er ist vom Einkaufen zurückgekommen. Er war nur eine Stunde weg. – Vrátil se z nákupu. Byl pryč jen hodinu.

komentář