mauern – zdít; Mauern – zdění

od die Mauer – zeď

mauert, mauerte, hat gemauert. Pomocné sloveso: haben

 

eine Mauer hochziehen – postavit zeď 

mauern – hovorově také: chovat se velmi opatrně (ve sportu), hrát bez rizika

Mauern mit Klinkern – stavění z cihel vypalovaných při vysoké teplotě

Wand mauern. Das Mauern mit Planziegeln. – 

 
  • “Ich muss eine Mauer mauern” – “Musím postavit zeď”. V tomto případě se používá infinitiv “mauern” spolu s modálním slovesem “müssen”.
  • “Er hat eine Mauer gemauert” – “Postavil zeď”. V tomto případě se používá perfekt “gemauert” spolu s pomocným slovesem “haben”.
  • “Sie mauert die Mauer” – “Zední zeď”. V tomto případě se používá činný slovesný tvar “mauert” s podmětem “sie”.
  • “Die Mauer wurde gemauert” – “Zeď byla postavena”. V tomto případě se používá pasivní slovesný tvar “gemauert” spolu s pomocným slovesem “werden”.
 

komentář