Trott, der – trot, chůze, pomalý klus; (každodenní) práce, rutina

in den alten Trott verfallen/zurückfallen – vrátit se do starých kolejí

der Alltag ist Trott – každodenní život je rutina

Trott im Alltag – každodenní rutina

komentář