Unternehmen, das – podnik, firma, společnost

Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt
Apple již není nejcennější společností na světě

Das Unternehmen produziert hochwertige Autos. – Společnost vyrábí kvalitní auta.

Sie arbeitet seit 10 Jahren für das Unternehmen. – Pracuje pro společnost už 10 let.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. – Společnost sídlí v Berlíně.

Er ist der CEO des Unternehmens. – Je šéfem společnosti.

Das Unternehmen ist weltweit tätig. – Společnost působí po celém světě.

komentář