Hausfrau – žena v domácnosti, hospodyně, hostitelka, paní domu

Toto německé slovo má neutrální konotaci.

Brave Hausfrau bleibt daheim. – Dobrá hospodyňka zůstává doma.

Die Hausfrau hat fünf K zu besorgen: Kinder, Kammer, Küche, Keller, Kleider. – Hospodyně má pět K k získání: děti, pokoj, kuchyň, sklep, oblečení.

Der Hausfriede kommt von der Hausfrau. – Domácí klid přichází od hospodyně.

Deutsche Hausfrau als Dienstleister für den Mann. – Německá žena v domácnosti jako poskytovatel služeb pro muže

komentář