Pandemie, die (Pandemie) – pandemie

Nach dem Ende der Pandemie müssen wir alle Grundrechte vollständig wiederherstellen. –
Po skončení pandemie musíme všechna základní práva plně obnovit.

Pandemie ist Epidemie großen Ausmaßes, länderübergreifender bis kontinentübergreifende (weltweite) Ausbreitung einer Krankheit. – Pandemie je epidemie velkého rozsahu, rozšíření nemoci napříč zeměmi a kontinenty (po celém světě).

Die COVID-19-Pandemie, auch Corona(virus)-Pandemie) ist der weltweite Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19 („Corona“). – Pandemie COVID-19, také Corona(virová pandemie) je celosvětové vypuknutí respiračního onemocnění COVID-19 („Corona“).

komentář