preußisch – pruský

preußischer Geist, preußische Tugend – pruský duch, pruská ctnost
 
 
Am Ende stand da am Ufer der Spree etwas, das Bauhistoriker irgendwo zwischen Barock und Klassizismus ansiedelten – und auf jeden Fall ziemlich viele preußisch klare Linien hatte.
 
Na konci tam na břehu Sprévy stálo něco, co historici architektury umístili někde mezi barokem a klasicismem – a co každopádně mělo několik pruských jasných linií.

komentář