Rosa – růžová

mn. č. Rosas
Der Himmel über Alpen erglühte in tiefem Rosa. – Obloha nad Alpami zářila temně růžovou barvou.
Babette ist der Farbtopf mit Rosa von der Leiter gefallen. – Babettě spadl z žebříku nádoba s růžovou barvou.
Sie konnte sich gut an dieses Rosa erinnern. – Na tu růžovou si dobře pamatovala.

komentář