Umland – okolí

okolí, přímĕstská oblast

Sie bestehen zumeist aus Städten und ihrem jeweiligen Umland. – Většinou se skládají z měst a jejich okolí.

 

Im Umland von Jesenik befinden sich zahlreiche Höhlen, die beeindruckende Steinformationen beherbergen und nicht nur Naturliebhaber anlocken.
V okolí Jeseníku se nachází četné jeskyně, které poskytují obdivuhodné skalní útvary a přivábí nejen milovníky přírody.

Sie wirken auf den ländlichen Raum und das unmittelbare Umland.
Města mají vliv na venkovské regiony a své bezprostřední okolí.

 

Mehr als drei Viertel der europäischen Bevölkerung leben in Stadtgebieten oder im städtischen Umland.
Více než tři čtvrtiny evropského obyvatelstva žije v městských nebo předměstských zónách.

komentář