Schluss, der – závěr

 

Schluss může znamenat ‘konec’, ‘závěr’, ‘ukončení’, ‘výsledek’ nebo ‘závěrečná část’.”

– “Am Ende des Buches ist ein kurzer Schluss.” (Na konci knihy je krátký závěr.)
– “Der Schluss des Konzerts war besonders beeindruckend.” (Konec koncertu byl zvláště dojemný.)
– “Er zog den Schluss, dass es Zeit war zu gehen.” (Učinil závěr, že je čas jít.)

Synonyma pro ‘Schluss’ mohou zahrnovat ‘Ende’, ‘Abschluss’, ‘Fazit’ nebo ‘Beendigung’.”

Protikladem k ‘Schluss’ může být slovo ‘Anfang’, které znamená ‘začátek’.”

‘jemandem den Schlussstrich ziehen’ – ‘udělat s někým definitivní konec’ nebo ‘ukončit vztah’.”

 

 

In der Musik wird “Schluss” als das Ende eines Musikstücks bezeichnet.  V hudbě „závěr“ znamená konec hudebního díla.

 

 

Meine Freundin hat gerade nach 2,5 Jahren Schluss gemacht.  Moje přítelkyně to právě po 2,5 letech ukončila.

komentář