Beruf, der (Berufe) – povolání, profese

U podstatných jmen označujících povolání ve spojení se slovesem „sein“ a po „als“ se vynechává člen.

Er arbeitet als Verkäufer. Sie ist von Beruf Verkäuferin. – On pracuje jako prodavač. Ona je povoláním je prodavačka.

Viele Berufe erfordern einen Universitätsabschluss. – Mnoho profesí vyžaduje vysokoškolské vzdělání.

 

 

komentář