folgen – následovat, sledovat (Folge deinem Herzen, aber nimm dein Hirn mit. – Následuj své srdce, ale vezmi mozek s sebou.)

 

příbuzné ang. to follow

Meine Herren, folgt mir. – Pánové, následujte mě.

 

Folgt dem Wanderweg, der führt euch direkt zu einer Scheune. – Sledujte turistickou stezku, která vás zavede přímo ke stodole.

Von 1993 bis 1996 folgte eine dreijährige Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels. – V letech 1993 až 1996 byl odsouzen ke třem letům vězení za obchodování s drogami.

komentář