ziehen – tahat, táhnout

Der Tee muss noch etwas länger ziehen. – Čaj se musí luhovat trochu déle.
 

einziehen – nastěhovat se

umziehen – (pře)stěhovat se

ausziehen – vystěhovat se

Wir ziehen erst im Juni um. – Stěhujeme se až v červnu.

Ich bin hier vor zwei Wochen eingezogen. – Nastěhoval jsem se sem před dvěma týdny.

Er möchte von seinen Eltern ausziehen. – Chtěl bych se odstěhovat od rodičů.

 

 

komentář