Steuerzahler, der – daňový poplatník

das Geld der Steuerzahler verschleudern – plýtvat penězi daňových poplatníků

komentář