beißen – kousnout/kousat

alternativní zápis: beissen ( jiný způsob psaní, který je povolen pouze ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku.)

bellende Hunde beißen nicht – psi, kteří štěkají, nekoušou

ins Gras beißen – zakalit (doslova: kousat do trávy)

komentář