Kino, das (kino) – kino

Das Kino ist ein Ort, wo man Filme anschauen kann. – Kino je místo, kde můžete sledovat filmy.
Das Kino ist ein Ort, wo man Spielfilme zeigt. Früher sagte man auch Filmtheater oder Lichtspielhaus. – Kino je místo, kde se promítají celovečerní filmy. Dříve se říkalo i Filmtheater nebo Lichtspielhaus.

Hast du Lust, ins Kino zu gehen? – Máš chuť zajít do kina?

Alle Kinos in München. – Všechna kina v Mnichově
im Kino – v kině
ins Kino gehen – jít do kina
Möchtest du mit mir ins Kino gehen? – Šel/šla bys se mnou do kina?

Heute Abend gehen wir ins Kino. – Dnes večer jdeme do kina.

Ich mag Kino. – Mám ráda/rád kino.

Mund und Nase müssen in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Kinos, Theatern, Konzert- und Kulturhäusern, usw. bedeckt sein.
Ústa a nos musí být zakryty v obchodech, veřejné dopravě, kostelech, veřejných institucích, kinech, divadlech, koncertních a kulturních sálech atd.

komentář