Oheim –

Das Deutsche hat die Unterscheidung von Mutterbruder und Vatersbruder offensichtlich mit der Entlehnung der französischen Wörter (oncle, tante) aufgegeben. Vorher gab es noch den Oheim (Bruder der Mutter) und den Vetter (Bruder des Vaters). 

Němčina se zjevně vzdala rozlišování mezi matčiným bratrem a otcovým bratrem přejímáním francouzských slov (oncle, tante). Předtím ještě existoval strýc (matčin bratr) a bratranec (otcův bratr).

komentář