Sammler, der – sběratel; ; sběrač; kdo vybírá peníze na něco

ein eifriger/passionierter Sammler – vášnivý sběratel
Sammler von Werken fränkischer Künstler – sběratel děl franckých umělců
Er betätigt sich als Sammler für das Rote Kreuz. – Vybírá peníze pro Červený kříž.
Jäger und Sammler – lovci a sběrači

komentář