Überholvorgang – předjíždění

= Überholen, Überholung

Als Überholvorgangbezeichnet man das Passieren eines langsameren oder anhaltenden Verkehrsmittels (des Überholten) durch ein schnelleres. – Předjížděním se rozumí míjení pomalejšího nebo zastavujícího dopravního prostředku (předjížděného) rychlejším.

komentář