unsicher – nejistý

Wenn es schneit, bin ich ein sehr unsicherer Fahrer. – Když sněží, jsem velmi nejistý řidič.

komentář