verständigen – vyrozumět, informovat

jemanden von etwas/über etwas verständigen – vyrozumět, informovat koho o čem, dát vědět komu o čem

komentář