spülen – opláchnout, spláchnout, vypláchnout

 
Ich hab gekocht, du spülst ab. – Já jsem vařila, ty myješ nádobí.
 

Geschirr spülen mit der Hand – mýt nádobí ručně

 

das Geschirr abwaschen,  danach spülen – nádobí umýt, poté opláchnout

Nach dem Abwaschen sollte jedes Teil noch einmal mit klarem, kaltem Wasser nachgespült werden, um Essens- und Spülmittelreste zu entfernen. – Po umytí by měla být každá část znovu opláchnuta čistou studenou vodou, aby se odstranily zbytky jídla a čisticích prostředků.
 
 

komentář