krähen – kokrhat, krákat

Kräht der Hahn früh am Morgen. – Kohout kokrhá brzy ráno.

Unser nächstes Geburtstagslied. Diesmal singen wir ” Kräht der Hahn früh am Morgen” von der deutschen Schriftstellerin Paula Dehmel. – Naše další narozeninová píseň. Tentokrát zpíváme „Kohout kokrhá brzy ráno“ od německé spisovatelky Pauly Dehmel.

“Krähen” bedeutet, dass ein Hahn oder eine Henne laut schreit. “Krähen” znamená, že kohout nebo slepice hlasitě křičí.

 

Das Krähen wird vor allem bei Hähnen als territoriales Verhalten interpretiert und dient auch der Kommunikation innerhalb der Gruppe. Krákání je interpretováno jako teritoriální chování, zejména u kohoutů, a slouží také ke komunikaci ve skupině.

Photo by MediaEcke on Unsplash

komentář