schuldig

vinen

Du weißt, was du erlebt hast. Und bist niemandem Rechenschaft schuldig.

Víš, čím jsi prošel. A nikomu nejsi povinen se odpovídat. nic dlužen

komentář