Fertigkeit – dovednost, obratnost, zručnost
Einen Schwert zu schwingen, braucht Fertigkeit. – Švihnout mečem vyžaduje zručnost.

Fertigkeit in etwas erlangen – získat v něčem dovednost

komentář