gebraucht – z druhé ruky, užitý, použitý, spotřebovaný

Mich als Typen hat’s gebraucht. – Mě jako chlapa to vzalo.

komentář