meinen – mínit; říct

Teilweise antwortete er gar nicht mehr oder meinte, viel arbeiten zu müssen. – Někdy neodpovídal vůbec nebo řekl, že musí hodně pracovat.

komentář