Schaffung, die – tvorba, vytváření

Schaffung von Arbeitsplätzen – vytváření pracovních míst

komentář