schwierig – těžký

Es wird schwierig für uns. – Bude to pro nás těžké.

komentář