durchbeißen

Toto slovo lze rozdělit na „Durch“ (skrz) a „Beißen“ (skus), což znamená kousnout skrz něco.

Často se používá obrazně ve významu vytrvale bojovat s něčím.

Du musst einfach eine große Tasse Kaffee trinken, und durchbeißen. – Musíš si dát prostě velký kafe a zakousnout se.

Im neuen Job war es für Fritz am Anfang nicht leicht, aber er hat sich durchgebißen. – Zpočátku to pro Fritze v jeho novém zaměstnání nebylo snadné, ale snažil se.

Das Brot war so abgestanden, dass er mit aller Kraft durchbeißen musste. – Chléb byl tak zatuchlý, že se musel celou silou prokousat.

komentář