Talent, mn. č. Talente – talent

Ich bin gesegnet mit einer Menge Talente. – Jsem požehnán mnoha talenty.

Es ist mein Job, Talente zu entdecken. – To je má práce, objevovat talenty.

komentář