Verzeichnis, das – seznam, soupis

(soupis) die Liste, das Verzeichnis
sestavit seznameine Liste zusammenstellen
voličský seznamdas Wählerverzeichnis
(rejstřík) das Register, das Verzeichnis
(telefonní ap.) das Telefonbuch

komentář