Brummbär – medvěd, bručoun, mrzout

Das Wort Brundibár leitet sich vom deutschen Brummbär ab und steht aber eigentlich für die Hummel. Brundibár ist der Name eines Drehorgelspielers, dieser ist eine der Hauptfiguren der gleichnamigen Kinderoper und ein äußerst negativer Charakter. – Slovo Brundibár je odvozeno od německého vrčícího medvěda a ve skutečnosti znamená čmelák. Brundibár se jmenuje brusič varhan, je jednou z hlavních postav stejnojmenné dětské opery a je mimořádně negativní postavou.

komentář