Messer – nůž; měřič, měřící přístroj

Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht. – Nůž, vidlička, nůžky, světlo, nejsou pro malé děti.

komentář