Messer, das – nůž; měřič, měřící přístroj

 

1. **Buttermesser** (máslový nůž) – Tento nůž se používá k nakrájení másla na tenké plátky.

– *Ich brauche ein Buttermesser, um das Brot zu bestreichen.* (Potřebuji máslový nůž, abych mohl namazat chléb.)

2. **Taschenmesser** (kapesní nůž) – Kapesní nůž s různými nástroji, který se často nosí v kapse.

– *Ein Taschenmesser ist ein praktisches Werkzeug für unterwegs.* (Kapesní nůž je praktický nástroj pro cestování.)

3. **Küchenmesser** (kuchyňský nůž) – Nůž určený k použití v kuchyni pro krájení a nakrájení potravin.

– *Ein scharfes Küchenmesser ist unerlässlich beim Kochen.* (Ostrý kuchyňský nůž je nezbytný při vaření.)

4. **Schmetterlingsmesser** (motýlkový nůž) – Skládací nůž, který má dvě zářezy v čepeli a připomíná tvar motýla.

– *Das Schmetterlingsmesser ist bei Sammlern sehr beliebt.* (Motýlkové nože jsou velmi oblíbené u sběratelů.)

5. **Ein scharfes Messer schneidet besser.** (Ostrý nůž krájí lépe.)

6. **Das Messer ist stumpf und muss geschärft werden.** (Nůž je tupý a musí být nabroušen.)

7. **Der Koch verwendet sein Messer geschickt.** (Kuchař šikovně používá svůj nůž.)

 

 

Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht. – Nůž, vidlička, nůžky, světlo, nejsou pro malé děti.

komentář