Springen, das

English: bump / diving not allowed Deutsch: Bo...
Springen nicht gestattet / Skákání zakázáno. (Photo credit: Wikipedia)

skok, skákání

Enhanced by Zemanta

komentář