triftig – platný, pádný

triftige Gründe – dobré/platné důvody

Keine weiteren triftigen Gründe wie Allergien vorgetragen werden. – nejsou předloženy žádné další platné důvody, jako jsou alergie

komentář