Trinkwasser – pitná voda

Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen Bedarf. – Pitná voda je voda pro lidské potřeby.
Trinkwasser ist Süßwasser mit einem so hohen Reinheitsgrad, dass es für den menschlichen Gebrauch geeignet ist, insbesondere zum Trinken und zur Speisenbereitung. – Pitná voda je čerstvá voda s tak vysokým stupněm čistoty, že je vhodná k lidské spotřebě, zejména k pití a přípravě pokrmů.
Trinkwasser darf nicht für Garten und Pool benutzt werden. – Na zahradu a bazén se nesmí používat pitná voda

Jetzt anmelden!Jetzt anmelden!

Liebe Leserin, lieber Leser, – Vážení čtenáři,

zum 40. Geburtstag der Stiftung Menschen für Menschen stellt der Spotlight Verlag Unterrichtsmaterial zum Aktionsthema „Wasser ist Leben“ kostenlos zum Download zur Verfügung.

u příležitosti 40. výročí založení nadace Menschen für Menschen /Lidé pro lidi) zpřístupňuje Spotlight Verlag výukový materiál na téma kampaně „Voda je život“ ke stažení zdarma.

Die Lerneinheit gibt Einblicke in die Trinkwasserversorgung in Äthiopien und stellt einen Vergleich mit der Situation hierzulande her. Lehrkräften bietet der Inhalt viele spannende Aspekte, um mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht ins Gespräch zu kommen.

Učební jednotka poskytuje vhled do zásobování pitnou vodou v Etiopii a provádí srovnání se situací v této zemi. Obsah nabízí učitelům mnoho vzrušujících aspektů, jak zahájit konverzaci se studenty ve třídě.

komentář