Unabhängigkeit, die – nezávislost

nezávislost soudnictví Unabhängigkeit der Justiz
národní nezávislost nationale Unabhängigkeit
potravinová nezávislost Unabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgung
hospodářská nezávislost wirtschaftliche Unabhängigkeit
technologická nezávislost technologische Unabhängigkeit
Nezávislost interního auditora Unabhängigkeit des Internen Prüfers
Nezávislost majetkového odhadce Unabhängigkeit des Sachverständigen für Wertermittlung
válka za nezávislost Unabhängigkeitskrieg

komentář