Toilette, die – záchod

 

(místnost) das Pissoir, (mísa) das Urinal

 

• Ich muss auf die Toilette gehen. – Musím jít na záchod.

• Wo ist die Toilette? – Kde je záchod?

• Die Toilette ist neben dem Klassenzimmer. – Záchod je vedle třídy.

• Bitte warte auf mich. – Prosím počkej na mě.

Slovníček k těmto 4 větám:

• die Toilette – záchod

• gehen – jít

• müssen – muset

• wo – kde

• neben – vedle

• das Klassenzimmer – třída

• bitte – prosím

• warten – čekat

• auf mich – na mě

 

komentář