entziehen

Sie entzog ihm ihre Hand. – Odtáhla od něj ruku.

Jemandem die Unterstützung entziehen. – Někoho zbavit podpory/odebrat podporu.

Den Pflichtteil entziehen. Der Pflichtteil stellt für Angehörige, die enterbt oder im Testament nicht berücksichtigt wurden, die letzte Chance dar, doch noch am Erbe beteiligt zu werden.

Vybrat si povinný díl. Povinný díl představuje poslední šanci pro příbuzné, kteří byli vyděděni nebo kteří nebyli vzati v úvahu ve vůli, jak se stále účastnit dědictví.

komentář