erheblich – značný, důležitý, podstatný; značně, podstatně

Die Bevölkerungsdichte ist in Finnland erheblich geringer als in Deutschland. – Hustota obyvatelstva ve Finsku je podstatně nižší než v Německu.

Der Flugzeughersteller Airbus hat erhebliche Probleme mit den Türen des Großraumflugzeugs A380. – Výrobce letadel Airbus má značné problémy s dveřmi A380 se širokou karoserií.

sie wurde erheblich verletzt – byla vážně zraněna
 
erheblich weniger verdienen – výrazně méně vydělávat

komentář