keinerlei – (naprosto) žádný, ani nejmenší, ani trochu

auf keinerlei Weise – žádným způsobem

um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen – aby nevznikly žádné pochyby

 

keinerlei Ansprüche mehr – už žádné další nároky

keinerlei Zweifel – žádné pochybnosti
auf keinerlei Art – nijak

Aber heute hat er keinerlei Beziehung, keinerlei Verbindung zur Kommission. – Dnes však nemá žádný vztah ani žádnou souvislost s komisí.

Seit Meiner Thronbesteigung war Ich unablässig bemüht, Meine Völker aus den Schrecknissen des Krieges hinauszuführen, an dessen Ausbruch Ich keinerlei Schuld trage. – Od svého nástupu na trůn jsem se neustále snažil vyvádět své národy z hrůz války, za jejichž vypuknutí nenesu pražádnou vinu.

komentář