zusammenhängend – koherentní, nepřetržitý, souvislý, spojitý

zusammenhängendes, eindimensionales geometrisches Gebilde –
koherentní, jednorozměrná geometrická struktura

komentář