übrig – ostatní, zbývající

die übrigen Teilnehmer – ostatní účastníci

 

die übrigen Bücher – zbývající knihy

 

alles Übrige – všechno ostatní

 

das Übrige – zbytek

 

die Übrigen – ostatní

 

im Übrigen – navíc, ostatně

Öffentliche Aussprachen sind im übrigen die gängige Praxis. The public debates are, moreover, an established practice.

Běžnou praxí jsou také veřejné debaty. Veřejné debaty jsou navíc zavedenou praxí.

 

ein Übriges tun – udělat to ostatní/zbytek

 

Die Form lässt stark zu wünschen übrig. – Forma by se dala v mnohém zlepšit.

komentář