selbstverständlich – samozřejmý

nicht in allen Sprachen die Aussprache von „ph“ wie „f“ selbstverständlich ist – ne ve všech jazycích je výslovnost „ph“ jako „f“ samozřejmá

Demokratie und Freiheit sind nicht selbstverständlich. – Demokracii a svobodu nelze považovat za samozřejmost.

komentář