Verstand, der – rozum

Lange Haare, kurzer Verstand. – Dlouhé vlasy, krátký rozum.

 

Dein Verstand wird niemals zufriedengestellt werden, welche Vergnügen du ihm auch bereiten magst. Je mehr sich dein Verstand der Vergnügen erfreut, desto mehr wünscht er sich.  Tvá mysl nebude nikdy uspokojena, ať už jí poskytneš jakékoli potěšení. Čím více si tvá mysl užívá potěšení, tím více si přeje.

 

Wer Fernsehen schaut und daran glaubt, dem hat man den Verstand geraubt. / Kdo se dívá na televizi a věří jí, toho připravili o rozum.

 
 

 

 

komentář