Zug, der (Züge) – vlak

Slovo Zug a jeho odvozeniny mívají něco stalečného s tahem, taháním, vlakem, vlečením, tahem. Zug je něco, co (se) táhne);

kanton Zug ve Švýcarsku (francouzsky Zoug; italsky Zugo, latinsky Tugium);

Verzögerung des Zuges – Zpomalení vlaku

Der Zug fährt um drei. – Vlak jede ve tři.

im Zuge – během

der letzte Zug – poslední vlak

Der erste Zug besteht aus einem Wurf von jedem Spieler, um zu sehen wer das Spiel beginnen wird. – První tah sestává z hodu každého hráče, aby se vidělo, kdo začne hru.

im Zuge der Registrierung – během registrace

komentář