Mosaik, die (Mosaiken, Mosaike) – mozaika

ženský rod se v dnešní době používá jen zřídka

das Mosaik aus dem 2. Jahrhundert nach Christus  mozaika z 2. století našeho letopočtu
Die Hauptkirche ist mit großen Mosaiken verziert, die das Werk von Pater Marko Ivan Rupnik SJ sind.  Hlavní kostel je vyzdoben velkými mozaikami, které jsou dílem otce Marka Ivana Rupnika SJ.

komentář