Oberösterreich (OÖ) – Horní Rakousko

Oberösterreich ist ein österreichisches Bundesland; Landeshauptstadt ist Linz. Oberösterreich ist rund 1,5 Millionen Einwohnern bevölkerungsmäßig das drittgrößte Bundesland Österreichs. Es grenzt an Bayern (Deutschland), Südböhmen (Tschechien) sowie innerösterreichisch an Niederösterreich, die Steiermark und das Land Salzburg.

Horní Rakousko je rakouská spolková země; Hlavním městem země je Linec. S přibližně 1,5 miliony obyvatel je Horní Rakousko z hlediska počtu obyvatel třetí největší spolkovou zemí Rakouska. Sousedí s Bavorskem (Německo), jižními Čechami (Česká republika) a v rámci Rakouska s Dolním Rakouskem, Štýrskem a spolkovou zemí Salcbursko.

Wahlkampf-Tour: Oberösterreich

komentář